Přeprava sypkých materiálů

Doprava převážně agrokomunit, střepů, uhlí, písku, štěrku, hnojiva a jiného volně loženého zboží.

Návěs je přizpůsoben také pro přepravu zboží na paletách.